Professionella platsledare skapar lokal och regional tillväxt

I den första boken om de europeiska platsledarnas betydelse, ger Christer Asplund konkreta råd från 35 års internationellt arbete med att utveckla vinnande regioner och städer. Boken publiceras i en dramatisk tid för Europa när den egna platsens ekonomiska tillväxt är i fokus för lokala och regionala ledare.

Place Management – att leda och styra för ekonomisk tillväxt

Boken Place Management handlar om professionell ledning och styrning för regional och lokal tillväxt. Varför är den professionella platsledaren så betydelsefull för ekonomisk tillväxt? I boken visar en av Europas främsta experter på platsutveckling, Christer Asplund, hur framgångsrik utveckling och marknadsföring av platser skapas av den professionella platsledaren. Asplund bygger vidare på sitt och professor Philip Kotler?s banbrytande arbete kring platsers utveckling och visar att framtidens vinnare tillhör de som förstår platsledarens avgörande betydelse.

Boken vänder sig till platsledare som direkt eller indirekt medverkar till lokal och regional utveckling, t ex ledande politiker och högre tjänstemän inom stat, kommun och akademi samt styrelseledamöter, företagsledare och affärsutvecklare inom näringslivet. Place Management är ett framväxande begrepp för personer som idag kanske inte identifierar sig själva som platsledare men som i realiteten har en avgörande roll för platsens utveckling, t ex:

 • Platsledare inom kommun- och landstingsledningar,länsövergripande organisationer, myndigheter och departement.
 • Platsledare i företag som är tydligt bundna till en plats, t ex energibolag, banker, fastighetsbolag och -mäklare, hotell- och restaurangbranschen, transportbolag, flygplatsoperatörer, turistarrangörer, köpcentra och
 • enskilda handlare samt dominerande företag på en plats som värnar om den egna platsens attraktivitet.
 • Platsledare inom utbildningssektorn, t ex ledningen för ett universitet eller högskola som är beroende av att platsen de verkar på är attraktiv för studenter, skickliga lärare och forskare.
 • Platsledare som verkar inom handelskammare, organisationen Företagarna samt olika bransch och arbetsgivarorganisationer.

Om boken och författarna

Boken Place Management pekar på platsledarnas ansvar och presenterar en rad verklighetsförankrade rekommendationer för hur ledarskapet kan utövas på ett aktivt och kraftfullt sätt. Från bokens rika exempelsamling kan läsaren dra lärdomar från platsledare som lyckats och misslyckats.

Boken väjer inte för de kontroversiella frågorna och kritiserar användningen av slogans och enkla reklambudskap. Samtidigt sätter den in Place Management i ett europeiskt ekonomiskt, historiskt och socialt sammanhang.

Christer Asplund

Christer Asplunds fjärde bok om platsutveckling från ett lokalt och regionalt perspektiv handlar om platsledarens betydelse. Den första boken, ?Placehunting ? konsten att attrahera etableringar?, kom i början av 1990-talet. Boken var den första i sitt slag på svenska och gav upphov till rader av lokala och regionala projekt i Sverige och Norge. Nästa bok, ?Placehunting International?, fokuserade på utveckling av attraktionsfaktorer för investeringar. Den tredje boken, ?Place Marketing?, som skrevs tillsammans med professor Philip Kotler, fokuserar på de marknadsrelaterade aspekterna av platsutveckling. Den engelska upplagan har översatts och anpassats till ryska, kinesiska och turkiska. Den nu aktuella boken, ?Place Management?, levandegör ledarskapsfrågorna med exempel hämtade från många håll i världen.

Christer Asplund har i 35 år arbetat på hundratals platser i Europa och Asien med att skapa lokal attraktion för att locka talanger, investeringar och utökad turism. Det är dessa verklighetsanknutna erfarenheter som ligger till grund för samtliga böcker.

Jacob Ikkala

Jacob Ikkala har utifrån sin bankerfarenhet i Nordea och allmänna analysförmåga fascinerats av hur platser kan förlora respektive vinna på sitt Place Management. Med sin bakgrund från Copenhagen Business School (CBS) och sin breda internationella erfarenhet samt sitt intresse för internationella jämförande studier, har Jacob Ikkala fungerat som en god komplettering till Asplunds livslånga erfarenheter av Place Management.

Beställ boken i dag!

Place Management omfattar 224 sidor, är inbunden i hårdband och trycks i genomgående 4-färg. Boken har ett rekommenderat capris om 400:- exkl moms. Beställ Place Management på länkarna nedan eller via e-post.

Bokus > Adlibris > Amazon >


Följ debatten

Läs mer om Place Management på Bearing Bloggen >

 1. Thu, 09 Jun 2016 As Time Goes By in Casablanca
 2. Fri, 08 Apr 2016 Turkey to Join the Great Trans-Europe Walk
 3. Wed, 06 Apr 2016 The Bearing Wave in Kenya
 4. Fri, 25 Mar 2016 Telling Stories by the Sea
 5. Thu, 03 Mar 2016 Economic Assessment of Al Alamein New City in Egypt
 6. Tue, 16 Feb 2016 Brand Canada - A New Path

Ladda ner

Mer om boken:

 1. Introduction by Jörgen Eriksson (pdf)
 2. Preface by Philip Kotler (pdf)
 3. Book contents (pdf)

För press:

 1. Bilder för press (zip, 13 MB)

Sagt om boken

"Konkurrensen om de vassaste hjärnorna, de mest innovativa företagen och de stora investeringarna är knivskarp. Varför är vissa platser attraktiva medan andra dör sotdöden? Boken Place Management ger konkret vägledning till alla som vill stärka en plats konkurrenskraft och skapa ett tydligt varumärke. Det krävs mycket mer än en fyndig slogan." Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare

"Swedbanks affärsidé bygger på att vara en inkluderande bank över hela landet. Från den utgångspunkten är boken Place Management både lärorik och relevant. Den skildrar de lokala utmaningarna i en ny tappning genom sin fokusering på management. Läsaren får på ett insiktsfullt sätt följa hur platsledarskapet kan stärkas." Peter Nygårds, Senior Advisor, tidigare bl a Senior Vice President på Swedbank samt statssekreterare på näringsdepartementet

"Jag har genom min långa internationella erfarenhet sett stora skillnader mellan platsernas uppträdande inför nya tekniska lösningar. Place management blir därför en viktig kugge i innovationspolitiken. Denna bok har på ett nytt och spännande sätt fångat upp hur platsutvecklingen kan förbättras." Bo Normark VD, Power Circle och tidigare globalt affärsområdesansvarig ABB Power Systems

"Som praktiskt förankrad klusterledare anser jag att Place Management är en av de stora utmaningarna. Boken Place Management fyller igen en stor kunskapslucka. Med sin bas i skärningspunkten mellan offentlig och privat sektor är boken en guldgruva att ösa ur." Mats Williams, VD Paper Province och prisbelönad klusterledare i Europa

"Denna unika bok handlar om en aspekt som det ytterst sällan skrivs något om: hur själva ledarskapet utövas och organiseras för att skapa lokal tillväxt. I individuella samtal berörs frågan ofta ? men i litteraturen har dessa ledarskapsfrågor hittills inte analyserats alls. Boken fyller därför ett stort tomrum." Tore Helmersson, VD Innovatum Science Park AB

"I am excited about this book - because it presents a picture of European cities and places as they function today, how they were influenced by the new forces emerging each decade, and what their future possibilities are in terms of their critical opportunities and threats." Philip Kotler, S.C. Johnson & Son Distinguished Professor of International Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University